Nadeszła pora na daleką, ekscytującą podróż do wnętrza. Tym razem: w samo centrum podświadomości. To wyprawa niezbędna, jeśli zależy nam na prowadzeniu satysfakcjonującego życia pełnego treści i prawdziwego spokoju ducha. Trudno nam konsekwentnie realizować postawione cele, czy poczuć w sobie prawdziwą zmianę na lepsze, gdy pod powierzchnią codziennych myśli i uczuć skrywa się lęk, niepokój, samotność, brak wiary we własne możliwości lub całe spektrum ograniczających przekonań. Poznanie własnej podświadomości i trzymanie z nią sztamy prowadzi nie tylko do wyzbycia się wszystkiego, co nam nie służy, ale także do wzięcia losu we własne ręce. Odkrywając nieświadome aspekty nas samych, przejmujemy stery przeznaczenia. Poznaj cytaty, dzięki którym zrozumiesz funkcjonowanie podświadomości i zaprogramujesz siebie na nowo. 😉  

Czym jest podświadomość? Dlaczego warto poznać, co drzemie głęboko w nas samych? 

W zakamarkach psychiki kryje się wiele mechanizmów i poziomów, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Zajęci bieżącymi sprawami i pochłonięci myślami, nie wiemy, co dzieje się znacznie głębiej. Wszyscy jesteśmy wyposażeni w bagaż doświadczeń i przeżyć, których często nawet nie pamiętamy. Wiele z nich miało miejsce we wczesnym dzieciństwie. To właśnie wtedy chłonęliśmy rzeczywistość bez osądu, w bezbronności. Przejęliśmy na siebie przekonania i emocjonalne programy najbliższych, nauczycieli, a czasem nawet zupełnie obcych osób, które wywołały w nas wewnętrzne poruszenie. Dlaczego właściwie jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Dlaczego reagujemy na to, co nam się przytrafia w określony sposób? Skąd wzięły się w naszej głowie opinie o nas samych i otaczającym świecie? Czy zawsze nam służą i sprawiają, że śmiało realizujemy swoje pomysły, zamierzenia, marzenia?

C.G. Jung

Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate

Świadomie wiemy, co jest dla nas dobre i do czego dążymy. Wszyscy pragniemy spełnionego i satysfakcjonującego życia w każdej jego sferze. Jednocześnie odnosimy wrażenie, że natrafiamy na różne przeciwności. Ostatecznie rezygnujemy lub po raz kolejny powielamy wpojony schemat postępowania. Nasze pragnienia często stoją w opozycji do głęboko zakorzenionych przekonań.

W swojej kultowej książce Potęga podświadomości dr Joseph Murphy napisał: Wszystko, co przeżywasz i robisz, wszelkie wydarzenia i okoliczności twojego życia to reakcje podświadomości na twoje myśli. Poznanie automatycznych mechanizmów podświadomej części psychiki uwalnia nas z sideł bezsilności — zaczynamy zarządzać swoją własną magią.✨

Cytat 1: o funkcjonowaniu podświadomości

Nasza podświadomość jest jak urządzenie nagrywające, rejestruje wszystko, co widzimy, słyszymy, mówimy, czujemy i robimy. Rejestruje nasze pozytywne i negatywne myśli, rejestruje nasze wspaniałe momenty i nasze traumy. Zapisuje to wszystko w formie obrazów. Następnie aktywuje programy w odpowiedzi na te obrazy, bez rozważenia, czy są dobre, czy złe. Programy te są następnie realizowane przez świadomy umysł. Kiedy spędzamy czas na odczuwaniu, a nie na myśleniu, zaczynamy rozpoznawać, czy dany program jest nieaktualny lub wymaga zmiany. Jednak nie możemy tego wiedzieć, dopóki go nie poczujemy, a tylko kiedy poczujemy, możemy go zmienić.

David P. Ellis, A Thought That Provokes the Subconscious Mind into Actioning a Program in the Conscious Mind for a More Balanced Life 

Cytat 2: o działaniu umysłu i przekonywaniu podświadomości

Naucz się w pełni korzystać z danego ci umysłu. Jak już wiesz, istnieją w nim dwa odrębne obszary: z jednej strony, sfera świadoma, kontrolowana rozumem, z drugiej zaś — sfera podświadoma, niedostępna prawom logiki. Rozumujesz przy pomocy umysłu świadomego, a twoje nawyki myślowe przejmuje podświadomość, by przekazanej myśli nadać potem kształt. Warstwy podświadome są siedliskiem uczuć i stanowią sferę twórczą. Jeśli pomyślisz o dobru, powstanie z tego dobro, natomiast złe myśli sprowadzają zło. Na tym — i na niczym innym — polega funkcjonowanie twojego umysłu.

Joseph Murphy, Potęga podświadomości 

Cytat 3: o wpływaniu na podświadomość

Idee są odciskane w podświadomości za pośrednictwem uczuć. Żaden pomysł nie może zostać odciśnięty w podświadomym umyśle, dopóki nie zostanie odczuty, raz odczuty – czy to dobry, zły czy obojętny – musi zostać wyrażony. Uczucie jest jedynym medium, przez które idee są przekazywane do podświadomości.

Wayne W. Dyer, Wishes Fulfilled: Mastering the Art of Manifesting 

Cytat 4: o nawykach umysłu i przenikaniu do podświadomości

Wszelkiego rodzaju nawyki są po prostu wynikiem powtarzania czynności. Nawyki fizyczne są wynikiem działania. Nawyki fizyczne wynikają z powtarzania czynności fizycznej. Nawyki mentalne działają w ten sam sposób. Każdy fizyczny nawyk można zmienić, wybierając działanie przeciwne do tego, które stworzyło zły nawyk i stale powtarzając ten akt, aż nowy nawyk zastąpi stary. A nawyki umysłowe można zastąpić, wybierając inną ideę i zastanawiając się nad nią, aż stanie się nawykiem umysłu skłaniającym do myślenia w nowy sposób. Ból, choroba, słabość, nieszczęście i ubóstwo to nawyki umysłowe. 

David V. Bush, How to put subconscious mind to work

Cytat 5: o sile sugestii

Każdy z nas ma własne wewnętrzne lęki, przekonania, opinie. Te wewnętrzne założenia rządzą naszym życiem. Sugestia sama w sobie nie ma mocy. Jej moc wynika z faktu, że akceptujesz ją mentalnie.

Joseph Murphy, Potęga podświadomości 

Cytat 6: o wpływie nieświadomych mechanizmów

Twoja podświadomość sprawia, że wszystkie twoje słowa i czyny pasują do wzoru spójnego z twoim konceptem siebie i najgłębszymi przekonaniami na swój temat.

Bryan Tracy, Uniwersalne prawa sukcesu

Cytat 7: o powstawaniu programów w podświadomości

Zły nawyk w podświadomości mógł być spowodowany zmęczeniem, przepracowaniem, emocjami, niezdrowymi pomysłami, użalaniem się nad sobą, egzaminowaniem samego siebie, błędnymi przekonaniami, lękiem przed chorobą, ze wszystkimi depresyjnymi tonami emocjonalnymi, które towarzyszą takim stanom, lub przez nawyki introspekcji i koncentracji umysłu na funkcjach ciała, itd. Takie myśli wywołują chorobę. Choroba również staje się nawykiem, wtedy musimy ponownie edukować subiektywny umysł, aby przezwyciężyć jego nawyk chorego myślenia. Główną zasadą jest zastępowanie niezdrowych warunków, zdrowymi.  

David V. Bush, How to put subconscious mind to work

Cytat 8: o związku między odczuwaniem a podświadomością

Kiedy żyjemy z otwartym sercem, nawiązujemy łączność między naszym sercem a podświadomością. To połączenie otwiera się jak kwiat i wchłania jak gąbka wszystko, czego możemy się nauczyć.

David P. Ellis, A Thought That Provokes the Subconscious Mind into Actioning a Program in the Conscious Mind for a More Balanced Life 

Cytat 9: o przekonywaniu podświadomości do nowych idei

Jeśli ktoś pragnie mieć obfitość, dobrobyt i sukces, musi utrzymywać w swoim umyśle myśli odzwierciedlające te warunki, dopóki nie przyniosą one rezultatów. Żadna przelotna myśl o sukcesie, żadna przelotna myśl o dobrobycie, żadna przelotna myśl o obfitości nie może doprowadzić do idealnego stanu, do którego się dąży. Myśl trzeba podtrzymywać dzień po dniu, aż pragnienie zostanie spełnione. 

David V. Bush, How to put subconscious mind to work

Cytat 10: o kreacji przeznaczenia

Każda świadoma chwila, jaką poświęcasz rozwojowi swojej umysłowości i osobowości, ma dla twojego życia najgłębsze znaczenie. Nieustannie budujesz z myśli i wyobrażeń domostwo własnego umysłu. Każdą chwilę, każdą sekundę możesz wykorzystać do tego, by na fundamencie idei i przekonań, rozwijających się tylko w twoim umyśle, zbudować życie promieniejące zdrowiem i szczęściem. Ułóż sobie nowy plan. Wykonaj go w zupełnej ciszy, myśląc od tej chwili o spokoju, harmonii, radości i gotowości niesienia dobra. Zatrzymując się w umyśle przy owych dobrodziejstwach i domagając się ich jak swojej własności, skłonisz podświadomość do podjęcia nowego planu i położysz fundament pod urzeczywistnienie marzeń.

Joseph Murphy, Potęga podświadomości 

Zaprzyjaźnij się z podświadomością! ❤️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Content is protected !!